نام واحد : عشقی-احمدرضا

  • استان : اصفهان
  • شهر : شهرضا
  • نشانی شرکت : ندارد0
  • تلفن شرکت : *******321جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
  • نشانی واحد : شهرضا1/3ک جنوب 3راهی اصفهان پرزان شهرضا به سمت شهرضاع400م
  • تلفن واحد : *******935جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
  • مدیر :
  • تلفن مدیر : ***************پروجهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
  • شهرک صنعتی : وسایل نقلیه موتوری(34)

نام محصول : 9133214642

  • سریال مجوز : 1337688
  • شماره مجوز : 15
  • تاریخ مجوز : 100
  • کد محصول : محمدرضا عشقی
  • شرح محصول : 34201310
  • ظرفیت : 0 انواع تریلرونیم تریلراتاق ونیم اتاق برای پشت وسای
  • گروه 2 رقمی : 29/07/1388
  • گروه 4 رقمی : 30031
  • نوع مجوز : 1913295
  • وضعیت : 45
  • پیشرفت : 15000%
    15000%