نام واحد : عشقی-احمدرضا

 • استان : اصفهان
 • شهر : شهرضا
 • نشانی شرکت : ندارد0
 • تلفن شرکت : *******321جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : شهرضا1/3ک جنوب 3راهی اصفهان پرزان شهرضا به سمت شهرضاع400م
 • تلفن واحد : *******935جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر :
 • تلفن مدیر : ***************پروجهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : وسایل نقلیه موتوری(34)

نام محصول : 9133214642

 • سریال مجوز : 1337688
 • شماره مجوز : 15
 • تاریخ مجوز : 100
 • کد محصول : محمدرضا عشقی
 • شرح محصول : 34101325
 • ظرفیت : 0 تریلی کفی
 • گروه 2 رقمی : 29/07/1388
 • گروه 4 رقمی : 30031
 • نوع مجوز : 1913295
 • وضعیت : 100
 • پیشرفت : 15000%
  15000%