نام واحد : غرب استیل تعاونی شماره 1

 • استان : کرمانشاه
 • شهر : کرمانشاه
 • نشانی شرکت : -
 • تلفن شرکت : ****427جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : شهرصنعتی جاده سنندج
 • تلفن واحد : ****427جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : شهرک صنعتی کرمانشاه
 • تلفن مدیر : ***************پروجهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : وسایل نقلیه موتوری(34)

نام محصول : 9121468141

 • سریال مجوز : 1500284
 • شماره مجوز : 49
 • تاریخ مجوز : 100
 • کد محصول : گلوردی گلستانی
 • شرح محصول : 34201216
 • ظرفیت : 0 قطعات پرسی بدنه خودرو
 • گروه 2 رقمی : 01/06/1379
 • گروه 4 رقمی : 5333
 • نوع مجوز :
 • وضعیت : 1500
 • پیشرفت : 80%
  80%