نام واحد : مارپیچ باختر

 • استان : کرمانشاه
 • شهر : کرمانشاه
 • نشانی شرکت : تهران- میدان...
 • تلفن شرکت : ***********021جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : جاده سنندج کیلومتر 4 جاده سنندج جنب کابل باختر
 • تلفن واحد : *********083جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : شهرک صنعتی کرمانشاه
 • تلفن مدیر : ***************پروجهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : وسایل نقلیه موتوری(34)

نام محصول : 9122445288

 • سریال مجوز : 1501416
 • شماره مجوز : 119
 • تاریخ مجوز : 100
 • کد محصول : احمد مومیوند
 • شرح محصول : 34301610
 • ظرفیت : 0 اجزاء وقطعات موتورهای احتراق داخلی
 • گروه 2 رقمی : 03/12/1387
 • گروه 4 رقمی : 20469
 • نوع مجوز :
 • وضعیت : 300000
 • پیشرفت : 42000%
  42000%