نام واحد : کیومرث شیروندی

 • استان : کرمانشاه
 • شهر : کرمانشاه
 • نشانی شرکت : -
 • تلفن شرکت : -
 • نشانی واحد : کرمانشاه دیزل آباد بین خیابان 100 - 101
 • تلفن واحد : -
 • مدیر :
 • تلفن مدیر : ***************پروجهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : وسایل نقلیه موتوری(34)

نام محصول :

 • سریال مجوز : 1501488
 • شماره مجوز : 10
 • تاریخ مجوز : 100
 • کد محصول :
 • شرح محصول : 34201114
 • ظرفیت : 0 اتاق اتوبوس
 • گروه 2 رقمی : 08/05/1374
 • گروه 4 رقمی : 6488
 • نوع مجوز :
 • وضعیت : 20
 • پیشرفت : 305%
  305%