نام واحد : رنگین سفره ایرانیان

 • استان : تهران
 • شهر :
 • نشانی شرکت : فرمانیه
 • تلفن شرکت : *******212جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : قطعه شماره یک و دو از بلوک غذایی
 • تلفن واحد : -
 • مدیر : محمد پروین
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی پیشوا

نام محصول : انواع نان مسطح،حجیم و نیمه حجیم نیمه پخت

 • سریال مجوز : 200023000000
 • شماره مجوز : 69684
 • تاریخ مجوز : 03/12/1394
 • کد محصول : 1541412389
 • شرح محصول : انواع نان مسطح،حجیم و نیمه حجیم نیمه پخت
 • ظرفیت : 2,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولید محصولات خبازی(1541)
 • نوع مجوز : طرح توسعه
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 0%
  0%