نام واحد : تعاونی 57 ایران استیل

 • استان : کرمانشاه
 • شهر : کرمانشاه
 • نشانی شرکت : -
 • تلفن شرکت : -
 • نشانی واحد : کرمانشاه-کیلومتر8جاده سنندج شهرک صنعتی
 • تلفن واحد : ****424جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : شهرک صنعتی کرمانشاه
 • تلفن مدیر : ***************پروجهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : وسایل نقلیه موتوری(34)

نام محصول : 9121468141

 • سریال مجوز : 1502174
 • شماره مجوز : 30
 • تاریخ مجوز : 100
 • کد محصول : فریبرز همتی کریم خانی
 • شرح محصول : 34201216
 • ظرفیت : 0 قطعات پرسی بدنه خودرو
 • گروه 2 رقمی : 13/07/1379
 • گروه 4 رقمی : 6784
 • نوع مجوز :
 • وضعیت : 520
 • پیشرفت : 94%
  94%