نام واحد : محورسازان غرب

 • استان : کرمانشاه
 • شهر : کرمانشاه
 • نشانی شرکت : کرمانشاه شهرک...
 • تلفن شرکت : *********083جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : کرمانشاه شهرک صنعتی جاده سنندج خ دهخدا
 • تلفن واحد : ****427جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : شهرک صنعتی کرمانشاه
 • تلفن مدیر : ***************پروجهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : وسایل نقلیه موتوری(34)

نام محصول : 9181312350

 • سریال مجوز : 1502247
 • شماره مجوز : 17
 • تاریخ مجوز : 100
 • کد محصول : مهران محرابی موقر
 • شرح محصول : 34301511
 • ظرفیت : 0 دیسک چرخ پیچ ومهره ای
 • گروه 2 رقمی : 04/09/1383
 • گروه 4 رقمی : 15212
 • نوع مجوز :
 • وضعیت : 100000
 • پیشرفت : 2002%
  2002%