نام واحد : بیستون یدک

 • استان : کرمانشاه
 • شهر : کرمانشاه
 • نشانی شرکت : کرمانشاه شهرک...
 • تلفن شرکت : ***********083جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : شهرک صنعتی جاده سنندج خ دهخدا
 • تلفن واحد : ***********083جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : شهرک صنعتی کرمانشاه
 • تلفن مدیر : ***************پروجهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : وسایل نقلیه موتوری(34)

نام محصول : 9181322654

 • سریال مجوز : 1502578
 • شماره مجوز : 15
 • تاریخ مجوز : 100
 • کد محصول : میثم امیریان
 • شرح محصول : 34301128
 • ظرفیت : 0 مجموعه اگزوز
 • گروه 2 رقمی : 21/10/1388
 • گروه 4 رقمی : 23449
 • نوع مجوز :
 • وضعیت : 400
 • پیشرفت : 9767%
  9767%