نام واحد : ماژین یدک غرب

 • استان : کرمانشاه
 • شهر : کرمانشاه
 • نشانی شرکت : تهران خ...
 • تلفن شرکت : *********021جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : کرمانشاه شهرک صنعتی جاده سنندج
 • تلفن واحد : *********083جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : شهرک صنعتی کرمانشاه
 • تلفن مدیر : ***************پروجهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : وسایل نقلیه موتوری(34)

نام محصول : 9121468141

 • سریال مجوز : 1503236
 • شماره مجوز : 60
 • تاریخ مجوز : 100
 • کد محصول : فریبرز همتی کریم خانی
 • شرح محصول : 34201216
 • ظرفیت : 0 قطعات پرسی بدنه خودرو
 • گروه 2 رقمی : 24/06/1384
 • گروه 4 رقمی : 10408
 • نوع مجوز :
 • وضعیت : 11000
 • پیشرفت : 17050%
  17050%