نام واحد : نگین فن آور شریف

 • استان : کرمانشاه
 • شهر : کرمانشاه
 • نشانی شرکت : کرمانشاه...
 • تلفن شرکت : ****825جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : کرمانشاه -شهرک صنعتی فرامان فاز4 بلوک برق
 • تلفن واحد : *********083جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : شهرک صنعتی فرامان
 • تلفن مدیر : ***************پروجهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : وسایل نقلیه موتوری(34)

نام محصول : 9125861204

 • سریال مجوز : 1504278
 • شماره مجوز : 7
 • تاریخ مجوز : 100
 • کد محصول : مصطفی ستاری
 • شرح محصول : 34301213
 • ظرفیت : 0 جعبه دنده خودروبرقی
 • گروه 2 رقمی : 28/02/1388
 • گروه 4 رقمی : 4330
 • نوع مجوز :
 • وضعیت : 6000
 • پیشرفت : 1375%
  1375%