نام واحد : فرج دارابی

 • استان : کرمانشاه
 • شهر : صحنه
 • نشانی شرکت : صحنه ناحیه...
 • تلفن شرکت : **********083جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : صحنه ناحیه کارگاهی قطعه چهارده
 • تلفن واحد : **********083جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر :
 • تلفن مدیر : ***************پروجهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : وسایل نقلیه موتوری(34)

نام محصول : 9181370500

 • سریال مجوز : 1505017
 • شماره مجوز : 8
 • تاریخ مجوز : 100
 • کد محصول : فرج دارابی
 • شرح محصول : 34301246
 • ظرفیت : 0 شفت کلاچ
 • گروه 2 رقمی : 21/10/1390
 • گروه 4 رقمی : 23766
 • نوع مجوز :
 • وضعیت : 30000
 • پیشرفت : 5700%
  5700%