نام واحد : مهدی فری زاده

 • استان : سمنان
 • شهر : سمنان
 • نشانی شرکت : خیابان پروین...
 • تلفن شرکت : *******313جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد :
 • تلفن واحد : -
 • مدیر : مهدی فری زاده
 • تلفن مدیر : *******913جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی سمنان

نام محصول : نوشابه گاز دار سیاه

 • سریال مجوز : 200024000000
 • شماره مجوز : 4989/123
 • تاریخ مجوز : 09/02/1395
 • کد محصول : 1554412334
 • شرح محصول : نوشابه گاز دار سیاه
 • ظرفیت : 700 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدنوشابه های غیرالکلی تولیداب معدنی(1554)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 0%
  0%