نام واحد : حمیدرضا دهقان

 • استان : بوشهر
 • شهر : بوشهر
 • نشانی شرکت : بوشهر شهرک...
 • تلفن شرکت : ****454جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : بوشهر شهرک صنعتی 1
 • تلفن واحد : *******771جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : شهرک صنعتی بوشهر1
 • تلفن مدیر : ***************پروجهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : وسایل نقلیه موتوری(34)

نام محصول : 4546132

 • سریال مجوز : 1601355
 • شماره مجوز : 6
 • تاریخ مجوز : 100
 • کد محصول : حمیدرضا دهقان
 • شرح محصول : 34201312
 • ظرفیت : 0 انواع تانکرحمل مایعات پشت وسایل نقلیه
 • گروه 2 رقمی : 07/03/1383
 • گروه 4 رقمی : 1194064
 • نوع مجوز : 15355
 • وضعیت : 15
 • پیشرفت : 410%
  410%