نام واحد : مهرزاد و محمدجعفر کتوئی زاده

 • استان : بوشهر
 • شهر : دشتستان
 • نشانی شرکت : دشتستان...
 • تلفن شرکت : ******773جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : دشتستان برازجان چهارراه بنیاد مسکن گاراژ پهلوان
 • تلفن واحد : *******917جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر :
 • تلفن مدیر : ***************پروجهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : وسایل نقلیه موتوری(34)

نام محصول : 7734161121

 • سریال مجوز : 1601377
 • شماره مجوز : 8
 • تاریخ مجوز : 100
 • کد محصول : مهرزاد و محمدجعفر کتوئی زاده
 • شرح محصول : 34301628
 • ظرفیت : 0 بوش گژنپیین
 • گروه 2 رقمی : 13/08/1386
 • گروه 4 رقمی : 11915220
 • نوع مجوز : 15358
 • وضعیت : 2600
 • پیشرفت : 3000%
  3000%