نام واحد : تولیدی مهرخواه

 • استان : تهران
 • شهر : قرچک
 • نشانی شرکت : فلکه دوم...
 • تلفن شرکت : -
 • نشانی واحد : ج ورامین باقرآباد داوودآباد جنب مرغداری هاشمیان
 • تلفن واحد : *********029جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر :
 • تلفن مدیر : *********کارجهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : وسایل نقلیه موتوری(34)

نام محصول : 9121126438

 • سریال مجوز : 1700039
 • شماره مجوز : 276
 • تاریخ مجوز : 0
 • کد محصول : محمد وحید مرادی مطلق
 • شرح محصول : 25201260
 • ظرفیت : 0 لوازم واشیاء پلاستیکی خانگی واشپزخانه
 • گروه 2 رقمی : 06/03/1387
 • گروه 4 رقمی : 58929
 • نوع مجوز :
 • وضعیت : 50000
 • پیشرفت : 12000%
  12000%