نام واحد : نیکسان کار کارافتخارروز

 • استان : تهران
 • شهر : تهران
 • نشانی شرکت : خ استاد مطهری...
 • تلفن شرکت : ****874جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : کیلومتر 9 جاده قدیم کرج کوچه داروگر 3
 • تلفن واحد : ******602جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر :
 • تلفن مدیر : ***************پروجهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : وسایل نقلیه موتوری(34)

نام محصول :

 • سریال مجوز : 1701583
 • شماره مجوز : 90
 • تاریخ مجوز : 100
 • کد محصول :
 • شرح محصول : 34301714
 • ظرفیت : 0 بخاری خودرو
 • گروه 2 رقمی : 22/02/1382
 • گروه 4 رقمی : 22144
 • نوع مجوز :
 • وضعیت : 290000
 • پیشرفت : 10000%
  10000%