نام واحد : ورثه قانونی وبه قائم مقامی مرحوم منوچهرصنعتگرامروز

 • استان : تهران
 • شهر : تهران
 • نشانی شرکت : خ قزوین مابین...
 • تلفن شرکت : -
 • نشانی واحد : خ قزوین مابین غفاری شهیدموسیوند شماره 9- 7
 • تلفن واحد : -
 • مدیر :
 • تلفن مدیر : *********کارجهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : وسایل نقلیه موتوری(34)

نام محصول :

 • سریال مجوز : 1702676
 • شماره مجوز : 7
 • تاریخ مجوز : 100
 • کد محصول :
 • شرح محصول : 34301710
 • ظرفیت : 0 متعلقات ولوازم جانبی خودرو
 • گروه 2 رقمی : 05/09/1365
 • گروه 4 رقمی : 347815
 • نوع مجوز :
 • وضعیت : 143
 • پیشرفت : 30%
  30%