نام واحد : سبقت فیلتر

 • استان : تهران
 • شهر : رباط کریم
 • نشانی شرکت : کیلومتر30ج...
 • تلفن شرکت : -
 • نشانی واحد : کیلومتر30ج ساوه بعدازسه راه آدران خ نصیرآبادطهمکف پ 88
 • تلفن واحد : -
 • مدیر :
 • تلفن مدیر : *********کارجهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : وسایل نقلیه موتوری(34)

نام محصول : 9121138372

 • سریال مجوز : 1702713
 • شماره مجوز : 25
 • تاریخ مجوز : 100
 • کد محصول : علی اصغر ناعمی
 • شرح محصول : 34301656
 • ظرفیت : 0 فیلترروغن
 • گروه 2 رقمی : 19/11/1361
 • گروه 4 رقمی : 379407
 • نوع مجوز :
 • وضعیت : 400000
 • پیشرفت : 1750%
  1750%