نام واحد : شرکت صنایع قلعه خودرو حامد - محمد رضا صنعتگر امروز

 • استان : تهران
 • شهر : تهران
 • نشانی شرکت : خ ملت بین...
 • تلفن شرکت : *****339جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : جاده مخصوص کیلومتر 9 خ نخ زرین خ جلال بن بست کاج پ 3
 • تلفن واحد : *******445جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر :
 • تلفن مدیر : *********کارجهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : وسایل نقلیه موتوری(34)

نام محصول : 9121155579

 • سریال مجوز : 1702734
 • شماره مجوز : 35
 • تاریخ مجوز : 100
 • کد محصول : محمدرضا صنعتگر امروز
 • شرح محصول : 34301681
 • ظرفیت : 0 پروانه خودرو
 • گروه 2 رقمی : 19/06/1391
 • گروه 4 رقمی : 63853
 • نوع مجوز :
 • وضعیت : 249
 • پیشرفت : 32000%
  32000%