نام واحد : غلامرضاجابری

 • استان : تهران
 • شهر : پاکدشت
 • نشانی شرکت : ج خاوران...
 • تلفن شرکت : *******292جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : ج خاوران بعدازخاتون آباددوراهی یبراول حصارامیر
 • تلفن واحد : *******292جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر :
 • تلفن مدیر : *********کارجهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : وسایل نقلیه موتوری(34)

نام محصول : 9121194053

 • سریال مجوز : 1702821
 • شماره مجوز : 5
 • تاریخ مجوز : 100
 • کد محصول : علی اکبر گرایلی
 • شرح محصول : 34301656
 • ظرفیت : 0 فیلترروغن
 • گروه 2 رقمی : 23/05/1367
 • گروه 4 رقمی : 327559
 • نوع مجوز :
 • وضعیت : 180000
 • پیشرفت : 14050%
  14050%