نام واحد : ویگن امیریان

 • استان : تهران
 • شهر : تهران
 • نشانی شرکت : کیلومتر22ج...
 • تلفن شرکت : ***737جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : کیلومتر22ج آبعلی منطقه خرمدشت خ دوم شرقی ش 237
 • تلفن واحد : ***737جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر :
 • تلفن مدیر : *********کارجهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : وسایل نقلیه موتوری(34)

نام محصول :

 • سریال مجوز : 1703195
 • شماره مجوز : 6
 • تاریخ مجوز : 100
 • کد محصول :
 • شرح محصول : 34301658
 • ظرفیت : 0 فیلترسوخت
 • گروه 2 رقمی : 01/12/1370
 • گروه 4 رقمی : 39310
 • نوع مجوز :
 • وضعیت : 40000
 • پیشرفت : 210%
  210%