نام واحد : محور خودرو

 • استان : البرز
 • شهر : نظرآباد
 • نشانی شرکت : خ آزادی خ...
 • تلفن شرکت : *******602جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : نظرآباد هشتگردنظرآباد رضااباد
 • تلفن واحد : ********026جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر :
 • تلفن مدیر : ***************پروجهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : وسایل نقلیه موتوری(34)

نام محصول : 9121783978

 • سریال مجوز : 1703969
 • شماره مجوز : 169
 • تاریخ مجوز : 100
 • کد محصول : علیرضا ساجی
 • شرح محصول : 34301231
 • ظرفیت : 0 دیفرانسیال خودرو
 • گروه 2 رقمی : 01/04/1378
 • گروه 4 رقمی : 24412
 • نوع مجوز :
 • وضعیت : 15000
 • پیشرفت : 104000%
  104000%