نام واحد : سبزآوران نیک

 • استان : تهران
 • شهر : یکی از محل های مجاز
 • نشانی شرکت : شهرک صنعتی...
 • تلفن شرکت : *******215جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد :
 • تلفن واحد : -
 • مدیر : رحمن دوستی
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : بسته بندی غذاهای آماده و نیمه آماده

 • سریال مجوز : 200027000000
 • شماره مجوز : 39548
 • تاریخ مجوز : 26/05/1394
 • کد محصول : 7495412319
 • شرح محصول : بسته بندی غذاهای آماده و نیمه آماده
 • ظرفیت : 1,500 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 0%
  0%