نام واحد : عباس دهمردان

 • استان : تهران
 • شهر : تهران
 • نشانی شرکت : میدان خراسان...
 • تلفن شرکت : -
 • نشانی واحد : میدان خراسان -اول خ خاوران -بعدازسینماپیوند-اطاقسازی ج
 • تلفن واحد : -
 • مدیر :
 • تلفن مدیر : *********کارجهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : وسایل نقلیه موتوری(34)

نام محصول :

 • سریال مجوز : 1709889
 • شماره مجوز : 6
 • تاریخ مجوز : 100
 • کد محصول :
 • شرح محصول : 34201114
 • ظرفیت : 0 اتاق اتوبوس
 • گروه 2 رقمی : 24/07/1378
 • گروه 4 رقمی : 31789
 • نوع مجوز :
 • وضعیت : 6
 • پیشرفت : 1500%
  1500%