نام واحد : محمودصفریزدی ومحمدرضاشکری

 • استان : تهران
 • شهر : تهران
 • نشانی شرکت : خیابان خاوران...
 • تلفن شرکت : -
 • نشانی واحد : خیابان خاوران روبروی پمپ بنزین اطاقسازی مشعل پ 54
 • تلفن واحد : -
 • مدیر :
 • تلفن مدیر : *********کارجهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : وسایل نقلیه موتوری(34)

نام محصول :

 • سریال مجوز : 1709945
 • شماره مجوز : 10
 • تاریخ مجوز : 100
 • کد محصول :
 • شرح محصول : 34201114
 • ظرفیت : 0 اتاق اتوبوس
 • گروه 2 رقمی : 12/04/1378
 • گروه 4 رقمی : 25300
 • نوع مجوز :
 • وضعیت : 12
 • پیشرفت : 3000%
  3000%