نام واحد : ایرج ابراهیم زاده

 • استان : تهران
 • شهر : تهران
 • نشانی شرکت : خ تهران...
 • تلفن شرکت : -
 • نشانی واحد : خ تهران نوایستگاه ارباب مهدی شماره های625-627-629
 • تلفن واحد : -
 • مدیر :
 • تلفن مدیر : ***************پروجهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : وسایل نقلیه موتوری(34)

نام محصول :

 • سریال مجوز : 1710039
 • شماره مجوز : 6
 • تاریخ مجوز : 100
 • کد محصول :
 • شرح محصول : 34101320
 • ظرفیت : 0 انواع تریلی
 • گروه 2 رقمی : 07/12/1358
 • گروه 4 رقمی : 15242
 • نوع مجوز :
 • وضعیت : 500
 • پیشرفت : 5%
  5%