نام واحد : علیجان حسینلو

 • استان : البرز
 • شهر : نظرآباد
 • نشانی شرکت : شهرک...
 • تلفن شرکت : -
 • نشانی واحد : نظرآباد شهرک سپهرنظرآباد فاز1 خیابان پنجم قطعه 8139و8138
 • تلفن واحد : -
 • مدیر : شهرک صنعتی غیردولتی سپهر نظر آباد
 • تلفن مدیر : *********کارجهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : وسایل نقلیه موتوری(34)

نام محصول : 9121246244

 • سریال مجوز : 1713588
 • شماره مجوز : 6
 • تاریخ مجوز : 100
 • کد محصول : رضا مرادی
 • شرح محصول : 34301117
 • ظرفیت : 0 سیستم قفل وبست خودرو
 • گروه 2 رقمی : 21/09/1373
 • گروه 4 رقمی : 67865
 • نوع مجوز :
 • وضعیت : 1120000
 • پیشرفت : 130%
  130%