نام واحد : فراورده های پروتئینی و لبنی سحر

 • استان : قزوین
 • شهر : البرز
 • نشانی شرکت : جاده قدیم...
 • تلفن شرکت : ******216جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد :
 • تلفن واحد : -
 • مدیر : مهدی طباطباییان بیدگلی
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : انواع نوشیدنی غیر تخمیری شیری- میوه ای

 • سریال مجوز : 200028000000
 • شماره مجوز : 127/24900
 • تاریخ مجوز : 22/07/1393
 • کد محصول : 1520412781
 • شرح محصول : انواع نوشیدنی غیر تخمیری شیری- میوه ای
 • ظرفیت : 15,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : فراورده های لبنی(1520)
 • نوع مجوز : طرح توسعه
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 98%
  98%