نام واحد : سیدابراهیم کاظمی وشیخ شبانی

 • استان : تهران
 • شهر : پاکدشت
 • نشانی شرکت : ج خاوران...
 • تلفن شرکت : ******292جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : ج خاوران خاتون آبادجنب مخابرات کوچه شهیدمیرآخوری
 • تلفن واحد : ******292جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر :
 • تلفن مدیر : ********گواجهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : وسایل نقلیه موتوری(34)

نام محصول : 9122335693

 • سریال مجوز : 1715047
 • شماره مجوز : 32
 • تاریخ مجوز : 100
 • کد محصول : سید ابراهیم کاظمی
 • شرح محصول : 34301656
 • ظرفیت : 0 فیلترروغن
 • گروه 2 رقمی : 08/05/1380
 • گروه 4 رقمی : 26596
 • نوع مجوز :
 • وضعیت : 300000
 • پیشرفت : 800%
  800%