نام واحد : محمدجابری - مبتکرسدید

 • استان : تهران
 • شهر : قدس
 • نشانی شرکت : شهرک قدس خ...
 • تلفن شرکت : *******262جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : شهرک قدس خ کشاورز خ نبوی پ 11
 • تلفن واحد : *******262جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر :
 • تلفن مدیر : *********کارجهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : وسایل نقلیه موتوری(34)

نام محصول : 9329397419

 • سریال مجوز : 1715478
 • شماره مجوز : 13
 • تاریخ مجوز : 100
 • کد محصول : محمد جابری
 • شرح محصول : 34301658
 • ظرفیت : 0 فیلترسوخت
 • گروه 2 رقمی : 25/03/1378
 • گروه 4 رقمی : 24038
 • نوع مجوز :
 • وضعیت : 42000
 • پیشرفت : 1050%
  1050%