نام واحد : اکبر کاشانی

 • استان : تهران
 • شهر : تهران
 • نشانی شرکت : کیلومتر12 ج...
 • تلفن شرکت : -
 • نشانی واحد : کیلومتر12 ج مخصوص کرج خ ایندامین انتهای فرعی2
 • تلفن واحد : -
 • مدیر :
 • تلفن مدیر : *********کارجهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : وسایل نقلیه موتوری(34)

نام محصول : 9121162324

 • سریال مجوز : 1715808
 • شماره مجوز : 10
 • تاریخ مجوز : 100
 • کد محصول : اکبر کاشانی
 • شرح محصول : 34301658
 • ظرفیت : 0 فیلترسوخت
 • گروه 2 رقمی : 25/09/1369
 • گروه 4 رقمی : 378309
 • نوع مجوز :
 • وضعیت : 190000
 • پیشرفت : 1100%
  1100%