نام واحد : زامیاد - شرکت

 • استان : تهران
 • شهر : تهران
 • نشانی شرکت : سعدی جنوبی...
 • تلفن شرکت : *****331جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : کیلومتر15 ج قدیم کرج شرکت زامیاد
 • تلفن واحد : *****449جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر :
 • تلفن مدیر : ***************پروجهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : وسایل نقلیه موتوری(34)

نام محصول : 9121956601

 • سریال مجوز : 1716835
 • شماره مجوز : 2096
 • تاریخ مجوز : 100
 • کد محصول : فریدون حمیدی
 • شرح محصول : 34101212
 • ظرفیت : 0 مونتاژکامل اتوبوس
 • گروه 2 رقمی : 21/10/1388
 • گروه 4 رقمی : 52960
 • نوع مجوز :
 • وضعیت : 912
 • پیشرفت : 119728%
  119728%