نام واحد : صنایع تولیدی والاقطعه

 • استان : البرز
 • شهر : کرج
 • نشانی شرکت : سعادت اباد خ...
 • تلفن شرکت : *****886جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : شهرک صنعتی اشتهاردخ غذائی غربی تاکستان چهارم
 • تلفن واحد : *******261جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : شهرک صنعتی اشتهارد
 • تلفن مدیر : ***************پروجهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : وسایل نقلیه موتوری(34)

نام محصول : 9122956873

 • سریال مجوز : 1717655
 • شماره مجوز : 303
 • تاریخ مجوز : 100
 • کد محصول : فرهاد بدوحی
 • شرح محصول : 34301626
 • ظرفیت : 0 شاتون دسته پیستون ماشین کاری شده
 • گروه 2 رقمی : 16/11/1389
 • گروه 4 رقمی : 27529
 • نوع مجوز :
 • وضعیت : 150000
 • پیشرفت : 116000%
  116000%