نام واحد : احمد زارع نیا و اکبر فلاح اصغرزاده

 • استان : تهران
 • شهر : پاکدشت
 • نشانی شرکت : شهرک عباس...
 • تلفن شرکت : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : شهرک عباس آباد بلوارابن سینا خ درنا خ بوستان پ 1446
 • تلفن واحد : *******292جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : شهرک صنعتی عباس آباد
 • تلفن مدیر : ***************پروجهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : وسایل نقلیه موتوری(34)

نام محصول : 9121151814

 • سریال مجوز : 1718417
 • شماره مجوز : 18
 • تاریخ مجوز : 100
 • کد محصول : اکبر فلاح اصغرزاده
 • شرح محصول : 34301658
 • ظرفیت : 0 فیلترسوخت
 • گروه 2 رقمی : 16/07/1390
 • گروه 4 رقمی : 33578
 • نوع مجوز :
 • وضعیت : 38000
 • پیشرفت : 8000%
  8000%