نام واحد : مجتبی صادقی راوندی محسن هنجار

 • استان : تهران
 • شهر : پاکدشت
 • نشانی شرکت : شهرک عباس...
 • تلفن شرکت : *****553جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : شهرک عباس آباد بلوارابن سینا خ خیام خ جامی انتهای خ بلوط
 • تلفن واحد : *****553جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : شهرک صنعتی عباس آباد
 • تلفن مدیر : ********گواجهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : وسایل نقلیه موتوری(34)

نام محصول : 9123766954

 • سریال مجوز : 1732025
 • شماره مجوز : 5
 • تاریخ مجوز : 100
 • کد محصول : حسن ملکوتی
 • شرح محصول : 34301656
 • ظرفیت : 0 فیلترروغن
 • گروه 2 رقمی : 10/10/1374
 • گروه 4 رقمی : 40500
 • نوع مجوز :
 • وضعیت : 160000
 • پیشرفت : 45%
  45%