نام واحد : آریا دیزل پارت

 • استان : البرز
 • شهر : کرج
 • نشانی شرکت : میدان...
 • تلفن شرکت : *****887جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : کرج ماهدشت جاده سردارآباد ده احمدآباد
 • تلفن واحد : ***********026جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر :
 • تلفن مدیر : ***************پروجهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : وسایل نقلیه موتوری(34)

نام محصول : 9121205695

 • سریال مجوز : 1733072
 • شماره مجوز : 220
 • تاریخ مجوز : 100
 • کد محصول : آقای روبن اله وردیان
 • شرح محصول : 29131251
 • ظرفیت : 0 میل بادامک
 • گروه 2 رقمی : 18/05/1373
 • گروه 4 رقمی : 40013
 • نوع مجوز :
 • وضعیت : 100000
 • پیشرفت : 9000%
  9000%