نام واحد : فانوس چابهار

 • استان : سیستان و بلوچستان
 • شهر : کنارک
 • نشانی شرکت : میدان فاطمی -...
 • تلفن شرکت : *******218جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : شهرک صنعتی
 • تلفن واحد : -
 • مدیر : صلاح مبارکی
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : کنسرو لوبیا چیتی(پیش فرآوری شده : در آب نمک قرار گرفته، نیم پز شده یا پخته شده)

 • سریال مجوز : 200030000000
 • شماره مجوز : 114/3115
 • تاریخ مجوز : 28/12/1391
 • کد محصول : 1513512394
 • شرح محصول : کنسرو لوبیا چیتی(پیش فرآوری شده : در آب نمک قرار گرفته، نیم پز شده یا پخته شده)
 • ظرفیت : 150 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : طرح توسعه
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 74%
  74%