نام واحد : قطعات خاورتراش

 • استان : تهران
 • شهر : تهران
 • نشانی شرکت : -
 • تلفن شرکت : -
 • نشانی واحد : خیابان خاوران جنب شهرک کاروان روبروی گاراژشاه خراسان
 • تلفن واحد : -
 • مدیر :
 • تلفن مدیر : ********گواجهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : وسایل نقلیه موتوری(34)

نام محصول :

 • سریال مجوز : 1733516
 • شماره مجوز : 6
 • تاریخ مجوز : 100
 • کد محصول :
 • شرح محصول : 34301617
 • ظرفیت : 0 بوش سیلندر
 • گروه 2 رقمی : 23/01/1372
 • گروه 4 رقمی : 1410
 • نوع مجوز :
 • وضعیت : 0
 • پیشرفت : 31%
  31%