نام واحد : جوشکاری قدیمیان

 • استان : تهران
 • شهر : تهران
 • نشانی شرکت : جاده آبعلی...
 • تلفن شرکت : -
 • نشانی واحد : جاده آبعلی نرسیده به ایران ابزارروبروی رنگ متین پ 1
 • تلفن واحد : -
 • مدیر :
 • تلفن مدیر : ********گواجهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : وسایل نقلیه موتوری(34)

نام محصول :

 • سریال مجوز : 1733662
 • شماره مجوز : 2
 • تاریخ مجوز : 100
 • کد محصول :
 • شرح محصول : 34301662
 • ظرفیت : 0 رادیاتورخودرو
 • گروه 2 رقمی : 09/10/1371
 • گروه 4 رقمی : 1161
 • نوع مجوز :
 • وضعیت : 225
 • پیشرفت : 53%
  53%