نام واحد : حسن دشتگرد و رحیم کریم زاده باغی

 • استان : البرز
 • شهر : نظرآباد
 • نشانی شرکت : تهران - سعادت...
 • تلفن شرکت : *********021جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : جاده کرج - قزوین - بعدازسه راهی نظرآباد- نرسیده به سیمان آبیک
 • تلفن واحد : *********026جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر :
 • تلفن مدیر : ********گواجهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : وسایل نقلیه موتوری(34)

نام محصول : 9122032615

 • سریال مجوز : 1733808
 • شماره مجوز : 12
 • تاریخ مجوز : 100
 • کد محصول : حسن دشت گرد
 • شرح محصول : 34201350
 • ظرفیت : 0 انواع کانتینر
 • گروه 2 رقمی : 17/11/1370
 • گروه 4 رقمی : 591
 • نوع مجوز :
 • وضعیت : 120
 • پیشرفت : 129%
  129%