نام واحد : صنعتی فرزانکار

 • استان : تهران
 • شهر : تهران
 • نشانی شرکت : -
 • تلفن شرکت : -
 • نشانی واحد : ج قدیم کرج کیلومتر19منطقه صنعتی اسماعیل آبادخ دوم غربی شماره
 • تلفن واحد : -
 • مدیر : کمال الدین فرزانه
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : طراحی مونتاژدستگاههای تست الک

 • سریال مجوز : 1760498
 • شماره مجوز : 77658
 • تاریخ مجوز : 30/11/1379
 • کد محصول : 31901810
 • شرح محصول : ماشینهاودستگاههای الکتریکی که درجای دیگرطبقه بندی نشده اند
 • ظرفیت : 80 دستگاه
 • گروه 2 رقمی : ماشین آلات ودستگاههای برقی(31)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرتجهیزات الکتریکی طبقه بندی نشده درجای دیگر(3190)
 • نوع مجوز : گواهی صنعتی
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%