نام واحد : صنعتی پارس وحدت

 • استان : تهران
 • شهر : رباط کریم
 • نشانی شرکت : ج ساوه...
 • تلفن شرکت : ****570جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : ج ساوه کیلومتر27سه راه آدران ج ریه ک 2 پ 3
 • تلفن واحد : *******229جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر :
 • تلفن مدیر : ********گواجهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : وسایل نقلیه موتوری(34)

نام محصول :

 • سریال مجوز : 1733942
 • شماره مجوز : 10
 • تاریخ مجوز : 100
 • کد محصول :
 • شرح محصول : 34301710
 • ظرفیت : 0 متعلقات ولوازم جانبی خودرو
 • گروه 2 رقمی : 29/01/1371
 • گروه 4 رقمی : 709
 • نوع مجوز :
 • وضعیت : 2000000
 • پیشرفت : 104%
  104%