نام واحد : داودفریدون اکبرپارس استیل

 • استان : تهران
 • شهر : پاکدشت
 • نشانی شرکت : -
 • تلفن شرکت : -
 • نشانی واحد : شهرک صنعتی علی آبادبلوک 37قطعه13و12
 • تلفن واحد : ************023جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : شهرک صنعتی پایتخت
 • تلفن مدیر : ********گواجهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : وسایل نقلیه موتوری(34)

نام محصول :

 • سریال مجوز : 1734085
 • شماره مجوز : 132
 • تاریخ مجوز : 100
 • کد محصول :
 • شرح محصول : 34301710
 • ظرفیت : 0 متعلقات ولوازم جانبی خودرو
 • گروه 2 رقمی : 07/11/1377
 • گروه 4 رقمی : 66977
 • نوع مجوز :
 • وضعیت : 1450
 • پیشرفت : 1500%
  1500%