نام واحد : گروه صنایع قطعات خودرو

 • استان : البرز
 • شهر : کرج
 • نشانی شرکت : خ باقرخان...
 • تلفن شرکت : *****664جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : کرج سیمین دشت بعدازفلک ه سوم گروه صنایع قطعات خودرو
 • تلفن واحد : *******261جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : شهرک صنعتی غیردولتی سیمین دشت
 • تلفن مدیر : ********گواجهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : وسایل نقلیه موتوری(34)

نام محصول :

 • سریال مجوز : 1734116
 • شماره مجوز : 10
 • تاریخ مجوز : 100
 • کد محصول :
 • شرح محصول : 34301317
 • ظرفیت : 0 جعبه فرمان
 • گروه 2 رقمی : 04/02/1387
 • گروه 4 رقمی : 54318
 • نوع مجوز :
 • وضعیت : 305000
 • پیشرفت : 441%
  441%