نام واحد : فرآورده های لبنی ناون

 • استان : همدان
 • شهر : نهاوند
 • نشانی شرکت : خیابان شهید...
 • تلفن شرکت : *******217جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : کیلومتر15جاده کرمانشاه
 • تلفن واحد : -
 • مدیر : غلامرضا تجدد
 • تلفن مدیر : *******936جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : انواع خامه قنادی

 • سریال مجوز : 200033000000
 • شماره مجوز : 7284/94
 • تاریخ مجوز : 20/03/1394
 • کد محصول : 1520412622
 • شرح محصول : انواع خامه قنادی
 • ظرفیت : 360 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : فراورده های لبنی(1520)
 • نوع مجوز : طرح توسعه
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 30%
  30%