نام واحد : صنعتی مهدین

 • استان : تهران
 • شهر : شهریار
 • نشانی شرکت : کیلومتر4 ج...
 • تلفن شرکت : *****445جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : صفادشت شهریارخ ماهدام جنب کارخانه آرد نادر
 • تلفن واحد : *********026جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر :
 • تلفن مدیر : ********گواجهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : وسایل نقلیه موتوری(34)

نام محصول : 9121012142

 • سریال مجوز : 1734152
 • شماره مجوز : 50
 • تاریخ مجوز : 100
 • کد محصول : سید محمود تاج زاد
 • شرح محصول : 34201312
 • ظرفیت : 0 انواع تانکرحمل مایعات پشت وسایل نقلیه
 • گروه 2 رقمی : 27/03/1369
 • گروه 4 رقمی : 3
 • نوع مجوز :
 • وضعیت : 2670
 • پیشرفت : 609%
  609%