نام واحد : ایران پل

 • استان : تهران
 • شهر : تهران
 • نشانی شرکت : -
 • تلفن شرکت : ****303جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : جاده ساوه کیلومتر3وصفنارجنب پل دوم
 • تلفن واحد : -
 • مدیر :
 • تلفن مدیر : *********کارجهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : وسایل نقلیه موتوری(34)

نام محصول :

 • سریال مجوز : 1734166
 • شماره مجوز : 6
 • تاریخ مجوز : 100
 • کد محصول :
 • شرح محصول : 34201312
 • ظرفیت : 0 انواع تانکرحمل مایعات پشت وسایل نقلیه
 • گروه 2 رقمی : 25/02/1361
 • گروه 4 رقمی : 22965
 • نوع مجوز :
 • وضعیت : 200
 • پیشرفت : 95%
  95%