نام واحد : قاسم و علیرضا پورحبیبیان

 • استان : تهران
 • شهر : پاکدشت
 • نشانی شرکت : پاکدشت ج...
 • تلفن شرکت : *****335جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : پاکدشت ج خاوران کیلومتر15 بعدازپمپ بنزین صحرا شماره 11881-38
 • تلفن واحد : *****335جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر :
 • تلفن مدیر : *********کارجهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : وسایل نقلیه موتوری(34)

نام محصول : 9123639316

 • سریال مجوز : 1734220
 • شماره مجوز : 10
 • تاریخ مجوز : 100
 • کد محصول : علیرضا پورحبیبیان
 • شرح محصول : 34201120
 • ظرفیت : 0 اتاقسازی وسایل نقلیه
 • گروه 2 رقمی : 10/12/1388
 • گروه 4 رقمی : 58054
 • نوع مجوز :
 • وضعیت : 200
 • پیشرفت : 94%
  94%