نام واحد : بهار فرح نوش

 • استان : خوزستان
 • شهر : اهواز
 • نشانی شرکت : اهواز-خیابان...
 • تلفن شرکت : *******613جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد :
 • تلفن واحد : -
 • مدیر : عبدالرضا شمال زاده
 • تلفن مدیر : *******916جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : انواع نوشیدنی مالت

 • سریال مجوز : 200033000000
 • شماره مجوز : 06-18346
 • تاریخ مجوز : 27/04/1395
 • کد محصول : 1553312304
 • شرح محصول : انواع نوشیدنی مالت
 • ظرفیت : 1,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : طرح توسعه
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 0%
  0%